E-mail:

:

?

?

:
: 350 000 - 28 200 530
/: 100 000 - 70 400 000

KOMATSU /

864
1 44

: 650 000 RUR

Komatsu FG15T-20
   

() - / - 2006
: + : : 1500 : 3000 : ...
20.03.2018
: 8 300 000 RUR

Komatsu PC300-8
     

- / - 2013
31 100 /, 246 . , 1,4 3, 11140 , 3285 ...
20.03.2018
: 17 500 000 RUR

Komatsu D 155A-5
     

- / - 2012
38700 , SA6D140E-2, 302 ., 3955 , 8...
20.03.2018
: 12 500 000 RUR

Komatsu D65EX-16
     

- / - 2014
1 6064 /. 2014 . , . 20...
20.03.2018
: 5 800 000 RUR

Komatsu PC200LC-8
     

- / - 2013
21460 , 155 ., ., 6690 , 0,8 3, ...
20.03.2018
: 8 700 000 RUR

Komatsu PC300
     

- / - 2013
31100 , 247 . ., 1,4 3, 3450 , ...
20.03.2018
: 10 900 000 RUR

Komatsu PC400-7
     

- / - 2013
41 400 , 330 .., 1,9 3, 11040 3, ...
20.03.2018
: 9 500 000 RUR

Komatsu PC400-7
     

- / - 2012
41400 , 330 .., 1,9 3, 11040 3, ...
20.03.2018
: 5 800 000 RUR

Komatsu PC200-8
     

- / - 2012
21460 , 155 ., ., 6690 , 0,8 3, ...
20.03.2018
: 9 000 000 RUR

Komatsu D65EX-16
     

- / - 2013
20950 , 205 .., , ...
20.03.2018
: 6 000 000 RUR

KOMATSU PC220-8M0
     

- / - 2013
23 200 - 24 900 Komatsu SAA6D107E-1, 173 . 1,0 3, ! ...
20.03.2018
: 5 800 000 RUR

Komatsu PC200LC-8
     

- / - 2013
19 500 Komatsu SAA6D114E-3, 143 . 0,8 3 ...
20.03.2018
:

KOMATSU D65EX-16
     

- - 2016
19 510 - 21700 Komatsu SAA6D114E-3, 207 . ...
20.03.2018
:

Komatsu PC400-7
 

- / - 2016
Komatsu PC400-7, - . 2016 , 1 044 /, ...
20.03.2018
KOMEK
: 12 900 000 RUR

Komatsu D65EX-16
 

- / - 2015
Komatsu D65EX-16, - . 2015 , 8 048 /, ...
20.03.2018
KOMEK
: 8 000 000 RUR

Komatsu D 63E-12
 

- / - 2013
Komatsu D63E-12, - . 2013 , 9 075 /, ...
20.03.2018
KOMEK
: 5 900 000 RUR

Komatsu PC200-8
 

- / - 2012
Komatsu PC200-8, . 2012 , 7 334 /, 19,2 , ...
20.03.2018
KOMEK
: 11 900 000 RUR

Komatsu PC400-7
 

- / - 2015
Komatsu PC400-7, - . 2015 , 9 665 /, ...
20.03.2018
KOMEK
:

Komatsu D 375A-5
 

- / - 2015
Komatsu D375A, - . 2015 , 8 982 /, ...
20.03.2018
KOMEK
:

Komatsu PC1250-7
 

- / - 2013
Komatsu PC1250-7, - . 2013 , 9 400 /, ...
20.03.2018
KOMEK
? .
1 2 3 4 5 6 7 ... 44